Grzywny dla rodziców nie wpływają na obecność dzieci w szkole

0

Najnowszy raport wskazuje, że grzywny dla rodziców za zabieranie dzieci ze szkoły w trakcie trwania semestru w Walii, nie mają żadnego wpływu na ogólne wskaźniki absencji.

Raport dotyczący absencji dzieci w szkołach i związanych z tym kar wykazał, że wprowadzenie grzywien dla rodziców nie wpłynęło na zmniejszenie nieobecności w szkole ich pociech.

Wprowadzenie w 2013 roku kar finansowych dla rodziców za nieautoryzowane nieobecności dzieci w szkole, nie miało żadnego wpływu na poprawę statystyk – czytamy w raporcie.

Co ciekawe, największy spadek całkowitej absencji odotowano w ciągu dwóch lat przed wprowadzeniem przez rząd walijski grzywien.

Raport w zaleceniach końcowych wskazuje na konieczność zmiany obecnego systemu. Organ zlecający przegląd, a więc rząd Walii stwierdził, że rozważy przedstawione propozycje.

 

W ramach kontroli przeprowadzono także ankietę wśród nauczycieli i lokalnych organów samorządowych, która wykazała, że wysokość kar jest zbyt mała, aby wymusić zmianę zachowania rodziców.

Obecnie nieautoryzowane obecności dziecka w szkole skutkują karą finansową dla rodziców w wysokości 60 funtów, jeśli zostanie uregulowana w ciągu 28 dni.

 

Dla wielu rodziców oszczędności związane z zabraniem dziecka wcześniej na wakacje mogą sięgnąć nawet kilkuset funtów. Logiczniej jest więc dla nich zapłacić niską grzywnę, niż wydać kilkukrotność tego na wakacje poza semestrem.