Fundacja pomagająca bezdomnym Crisis ostrzega, że jeśli polityka rządu się nie zmieni, to do 2026 ilość bezdomnych w UK śpiących na ulicy wzrośnie o 76%.

Według najnowszych badań fundacji 9,100 osób w 2016 roku chociaż raz spało na ulicach miast w w Wielkiej Brytanii. “Crisis” ostrzega, że jeśli obecna polityka nie ulegnie zmianie, ta liczba wzrośnie do 2026 roku do 16,000.

Jeszcze gorsze są prognozy na najbliższe 25 lat. Według nich do 2041 roku ilość bezdomnych zmuszonych do spania na ulicach sięgnie 40,000.

W zeszłym roku, różnej formy bezdomności doświadczyło w Wielkiej Brytanii około 236,000 osób, w tym 50,000 dzieci.

Raport wskazuje również, że około 26,000 rodzin żyło w namiotach, samochodach, pustostanach, ośrodkach dla kobiet lub schroniskach.

Raport fundacji jako główną przyczynę bezdomności wskazuje ubóstwo. Zaznacza równocześnie, że ilość bezdomnych można by zmniejszyć o 19% gdyby rząd zwiększył o 60% ilość domów socjalnych w ciągu najbliższych 20 lat.

Rząd broni się wskazując, że w budżecie ma być zabezpieczone £550 mln na zwalczanie bezdomności.

Przygotowywana jest też ponoć nowa ustawa o przeciwdziałaniu bezdomności wymuszająca na Urzędach Miejskich szybszą reakcję na problemy osób zagrożonych bezdomnością.