Są pierwsze wyliczenia wpływu Brexitu na brytyjską gospodarkę i nie są optymistyczne

0

Brytyjska gospodarka może się spodziewać 54 miliardów funtów strat w związku z Brexitem, w zależności od rodzaju umowy jaką uzgodni w negocjacjach z UE.

W związku z brakiem wyliczeń rządu Wielkiej Brytanii, dotyczących wpływu Brexitu na gospodarkę kraju, burmistrz Londynu zlecił wykonanie niezależnych wyliczeń.

Te wskazują, że gospodarka Wielkiej Brytanii powinna spodziewać się 54 miliardów funtów

strat do 2030 roku. Ostateczna wysokość tej kwoty zależy od rodzaju porozumienia osiągniętego w negocjacjach z Unią Europejską.

Badania ekonomiczne, zlecone przez burmistrza Londynu Sadiqa Khana, analizują różne konsekwencje Brexitu, wpływ na różne regiony i branże. Ocena przeprowadzona przez Cambridge Econometrics uwzględnia takie scenariusze jak opuszczenie jednolitego rynku, unii celnej, lub opuszczenie obu. Ocenia także wpływ “twardego Brexitu” na wypadek, gdyby negocjacje Davida Davisa w Brukseli nie zakończyły się porozumieniem w sprawie okresu przejściowego.

Wyniki badań jasno wskazują, że im “twardszy” będzie Brexit, tym potencjalnie większy wpływ będzie miał na stanowiska pracy, wzrost gospodarczy i standard życia.

W przypadku “no deal”, czyli braku umowy handlowej z Unią Europejską Cambridge Econometrics przewiduje, że w samym tylko Londynie zniknie 87,000 miejsc pracy, a ekonomiczne skutki będą o 2% większe niż w przypadku łagodnego Brexitu. Reszta kraju poradziłaby sobie z tym gorzej i różnica wyniosłaby 3.3%.

W jakich branżach i zawodach w UK zabraknie pracowników po Brexicie?

Najgorszy z pięciu zakładanych scenariuszy, a więc bez umowy z UE i okresu przejściowego, doprowadziłby do 2030 roku do utraty 482,000 miejsc pracy w całej Wielkiej Brytanii i utraty inwestycji o wartości 46,8 miliarda funtów.

Najbardziej ucierpiałby sektor usług finansowych i zawodowych, tracąc prawie 120,000 miejsc pracy, 92,000 mniej w nauce i technologii oraz o 43,000 mniej w budownictwie.

Nawet wybór jednej z opcji “miękkiego Brexitu” zakończyć się może utratą 176,000 miejsc pracy i utraty inwestycji o wartości 20 miliardów funtów.

Sadiq Khan, który skrytykował rząd za nie przeprowadzenie podobnych wyliczeń ma nadzieję, że rząd wykorzysta wyniki tych badań w prowadzonych negocjacjach z UE, aby uzyskać jak najlepszą umowę dla Wielkiej Brytanii.