Od zniesienia “Tax Disc”, ilość pojazdów z nieopłaconym podatkiem drogowym potroiła się, a państwo traci z tego tytułu ponad 100 mln funtów rocznie.

Już około 700,000 pojazdów porusza się po brytyjskich drogach z niopłaconym podatkiem drogowym, co stanowi trzykrotność stanu sprzed wycofania dysków informujących o opłaconym podatku, które montowane były na przedniej szybie.

Dane Departamentu Transportu pokazują, że 1.8% właścicieli pojazdów nie opłaca lub nie odnawia podatku drogowego. Oznacza to, że Skarb Państwa może tracić £107 mln rocznie z tytułu niezapłaconego podatku.

Tymczasem dane z 2013 roku wskazywały na zaledwie 0,6%, czyli około 210 tys. nieopodatkowanych pojazdów na drogach. Był to ostatni pełny rok w którym obowiązywał Tax Disc, przed zniesieniem go w październiku 2014.

Driver & Vehicle Licensing Agency, lepiej znana jako DVLA, otrzymała £5.87 mld z podatku w latach 2016-17, czyli ponad £200 mln mniej niż w latach 2013-14. Spadek przypisuje się częściowo większej ilości ekologicznych pojazdów, które płacą niższy podatek.

Z danych DVLA wynika również, że dwukrotnie więcej pojazdów ma zakładane blokady na koła z powodu niezapłaconego podatku niż w ostatnim roku przed zniesieniem dysków.

 

Z kolei ankieta przeprowadzona przez stowarzyszenie AA wykazała, że blisko 3 miliony kierowców pozostawiło tax disc na przedniej szybie jako przypomnienie o zapłaceniu podatku.

Najwięcej osób nie płaci podatku w West Midlands (2.1%) i na północnym-zachodzie (2%). Wśród motocykli nieopodatkowanych było prawie 6%.